RESEARCH PROJECT II
Kursus ini adalah lanjutan daripada Projek Penyelidikan I yang bertujuan membantu pelajar melengkapkan penyelidikan dalam aspek dapatan kajian, perbincangan, rumusan, implikasi dan sumbangan kajian, cadangan kajian lanjutan serta rujukan. Di akhir kursus, pelajar akan membentangkan draf penulisan bagi tujuan penilaian. Pelajar seterusnya akan diminta menghantar laporan lengkap projek penyelidikan yang mengandungi perkara-perkara yang dinyatakan dalam Projek Penyelidikan I dan II.