Kursus ini bertujuan mengkaji sistem ekonomi Islam dari segi teori dan praktis semasa. Perbincangan juga ditumpukan kepada hukum dan peraturan teori pengeluaran, agihan dan kawalan, di samping mengenalpasti keistimewaan dan keunggulan sistem ekonomi Islam berbanding sistem konvensional.